Kontakt

Simea Piešťany, s.r.o.
Mlynská 5025/26, 921 01 Piešťany

+ 421 (0)33 77 351  51,  + 421 (0)905 979 954,  + 421 (0)905 542 396,  + 421 (0)905 657 725

email: simea@simea.sk

IČO 362 543 71
DIČ: 2020172363
IČ DPH: SK2020172363
ČSOB Piešťany, SKK IBAN: SK63 7500 0000 0040 2170 2720, SWIFT: CEKOSKBX
Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. Súdu Trnava vložka č.14110/T.
Evidenčné číslo 2477/03 RP vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.