Investície súvisiace s výrobou piva

Európsky polnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí   Program rozvoja vidieka 2014-2020

Názov projektu: Investície súvisiace s výrobou piva

Hlavný ciel:

  • vytvoriť nové pracovné miesta
  • zvýšiť efektivitu a podporiť nárast pridanej hodnoty
  • rozšíriť predmet podnikania a diverzifikáciou svojich podnikateľských aktivít zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti
  • skvalitniť pracovné podmienky a napomôcť zlepšiť kvalitu života ľudí

Tento projekt je spolufinancovaní Europskou úniou, Európskym polnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Simeon remeselný pivovar Piešťany, pivovar - varňa Simeon remeselný pivovar Piešťany, CK tanky